hekj jeg har alså ikkke nogen hjemmeside og hæller ikkke nogen Email !!!!!!!!!!!!!!! det har du vist hæller ikkke ???